ICdeeTjes

ICT mag nooit een vak zijn op zich, maar moet geïntegreerd worden binnen andere leerdomeinen. ICdeeTjes zijn interessante lesideeën, waarin ICT een belangrijke rol speelt, maar geen doel is op zich.

De ICdeeTjes hebben volgende kenmerken:

  • Praktijkgerichte lesideeën met aandacht voor de 8 ICT eindtermen;

  • Voor elke graad basisonderwijs zijn er minstens vijf voorbeelden, die ook overdraagbaar zijn in de andere graden;

  • Aansluiten bij jaarthema’s: moederdag, week van het bos, …

  • Enkel als ICT een meerwaarde is;

  • Uitgetest en goedgekeurd door de kinderen.

Website #100 ICdeeTjes